Woon / werkboerderijen

Soms is het beter om gedurende een wat langere periode even helemaal weg te zijn uit je eigen omgeving. NovaFarm-Grip biedt je hierbij de mogelijkheid om gedurende minimaal een jaar te gaan wonen op een boerderij. Dit is altijd in combinatie met dagbesteding. Er even tussenuit om intensief aan jezelf te werken met als doel om daarna weer zo zelfstandig mogelijk terug te keren in de maatschappij. Het is een traject waarbij wij op ieder leefgebied intensief begeleiding bieden om samen met jou te werken aan zo zelfstandig mogelijk terugkeren in de maatschappij.

Deze trajecten van wonen en dagbesteding op de boerderij worden meestal ingezet als nazorg op een klinische behandeling of detentieperiode, maar ook aan mensen die in een uitzichtloze situatie zitten en hier zelf niet meer uitkomen. Na het traject van wonen op de boerderij volgt nog een jaar nazorg in de vorm van individuele begeleiding