Toestemmings- en Privacyverklaring

Uw email (verplicht)

Geeft hierbij toestemming aan: NovaFarm-Grip
Om inlichtingen betreffende hem / haar op te vragen bij/ te verstrekken aan:

Tevens verklaart ondergetekende ermee bekend te zijn dat NovaFarm-Grip:

- persoonsgebonden data opslaat die betrekking hebben op de begeleiding van bovengenoemde bij NovaFarm-Grip
- NovaFarm-Grip verwerkt de volgende gegevens in haar systeem: persoonsgegevens, zorgplan en begeleidingsrapportages
- Deze gegevens worden door NovaFarm-Grip op verzoek ter beschikking gesteld aan de WMO-consulent in het geval van een WMO indicatie en aan Justitie in het geval van een Strafrechtelijke beschikking.
- NovaFarm-Grip zal ten alle tijden zorg dragen voor het voorkomen van datalekken.


contactgegevens

NovaFarm-Grip
Kofferen 23
5492 BL Sint-Oedenrode

0413-820384
info@novafarm-grip.nl
www.novafarm-grip.nl