Het team

Voor de dagelijkse begeleiding van de hulpboeren werken wij samen met ervaren casemanagers die ieder een eigen werkgebied hebben.

Bart van den Boogaard

Teamleider

bart@novafarm-grip.nl
06-51013472

Mijn loopbaan ben ik eind 2002 begonnen bij De La Salle.

Dit is een orthopedagogische setting waar jeugdigen opgenomen zitten omdat de thuissituatie niet langer houdbaar is. Ik heb daar zo’n beetje alle leeftijdsgroepen doorlopen en uiteindelijk een trainingslocatie opgezet voor de adolescenten om ze vanuit daar klaar te stomen voor zelfstandig wonen. De laatste vier jaar van mijn dienstverband ben ik ook werkzaam geweest in het interventieteam. Een plek waar ik veel heb geleerd in het oplossen van crisissen.

Vanuit De La Salle ben ik begin 2005 voor GRIP gaan werken. In eerste instantie als trainer maar snel ook als casemanager. Onder de vleugels van toenmalig eigenaar  Jan van Osch heb ik de leiding gekregen over de afdelingen trainingen binnen GRIP. We waren toentertijd veel bezig met het geven van Sociale Vaardigheidstrainingen en Agressie Regulatie Trainingen en gaven sturing aan een pilot van het Ministerie van Justitie om leerkrachten van het voortgezet onderwijs op te leiden tot Agressie Regulatie Trainer en dit te implementeren op middelbare scholen.  Tijdens deze periode heb ik ook steeds clienten begeleid die op de boerderijen het woonwerk  traject volgde.

Vanuit daar nu dus sinds begin 2015 samen met Iwan aan het roer van NovaFarm-Grip. Een ontzettend leuke baan waarbij we samen met ons team de lijnen uitzetten en de richting bepalen. Het bedrijf stap voor stap verder uitbreiden zodat steeds meer mensen door ons geholpen kunnen worden.  Daarbij blijft het steeds de uitdaging om deze doelgroep met vaak ook lastige problematieken weer op het juiste spoor te krijgen.

Iwan van Esch

Contactpersoon gemeente

iwan@novafarm-grip.nl
06-13702574

Van 2004 tot 2015 ben ik oprichter directeur/eigenaar geweest van Zorgokee uit Sint Oedenrode.

Sinds januari 2015 ben ik mede eigenaar geworden van NovaFarm-Grip.

Bij NovaFarm-Grip komen alle ervaringen die ik in mijn loopbaan heb opgedaan bij elkaar.  Mijn taken bestaan vooral uit externe contacten/personeelszaken/contacten met de boeren en de financiën. Doordat mijn compagnon Bart van den Boogaard zich geheel bezig houdt met de inhoud zijn de directe lijnen binnen NovaFarm-Grip op alle gebieden kort.

Verpleegkundige B: Opleiding behaald 1990
Verpleegkundige A: Opleiding behaald 1993
HBO management opleiding Fontys Hogeschool Eindhoven: Opleiding behaald 2003

Werkzaam: Herlaarhof, Vught
Willem Alexander Ziekenhuis Den Bosch
Sint Marie, Eindhoven

Thijs van Heugten

Casemanager regio Noord-Oost Brabant

thijs@novafarm-grip.nl
06-44163909

Mijn naam is Thijs van Heugten, sinds 1 maart 2016 werkzaam bij Novafarm Grip.

In 2014 heb ik de opleiding Social Work met een specialisatie op het gebied van verslavingskunde en het gedwongen kader afgerond. Als beginnend professional heb ik stage ervaring opgedaan in zowel binnen als buitenland. Ik ben begonnen bij Dienst Jeugdzorg Paramaribo in Suriname, waarna ik vervolgens bij Novadic-Kentron ben gaan werken.

Tijdens mijn studie in 2013 kwam ik doormiddel van een stage bij Novadic-Kentron voor het eerst in aanraking met NovaFarm. Later in mijn studie heeft Grip zich hier bijgevoegd. Ik ben dus vanaf de start van Novafarm Grip betrokken, wat maakt dat ik, als een van de jongste van het team, veel kennis met me meedraag over alle interne processen.

Novafarm-Grip sprak mij direct aan door het gelijkwaardig cliënten contact en het unieke decor om de begeleiding en ondersteuning in toe te passen. De boerderij laten fungeren als beschermde mini-maatschappij op zich, en cliënten door middel van de praktijk  te ondersteunen op diverse leefgebieden om zo de zelfredzaamheid te vergroten. Telkens weer de uitdaging zoeken om samen met de cliënt binnen de gestelde kaders de doelen te behalen en iemand daadwerkelijk een nieuwe kans bieden op een betere toekomst.

Zeg nu zelf, dat is toch het mooiste vak wat er is!

Sjoerd Guffens

Casemanager regio Noord-Oost Brabant

sjoerd@novafarm-grip.nl
06-51062714

Mijn naam is Sjoerd Guffens. In 2004 ben ik mijn loopbaan begonnen als Sociaal Psychiatrische Verpleegkundige i.o en heb ik gewerkt binnen de crisisdienst, transmurale behandeling en psychiatrisch consultieve dienst in de functie als casemanager.

Crisis couperen, onderzoek en diagnostiek stond bij eerste stageplekken centraal. Later in de rol als casemanager bestonden werkzaamheden uit een veelzijdigheid aan taken; voorkoming van uitstoting van cliënten, veel praktische hulp bieden, opbouw en behouden sociaal netwerk en woonproblemen oplossen e.d. Ondanks chroniciteit stond rehabilitatie gedachte daar centraal.

Na het behalen van mijn SPV diploma heb ik in 2008  de overstap gemaakt naar Novadic-Kentron.
In eerste instantie als casemanager/bemoeizorgmedewerker, daarna heb ik het forensische team mee opgezet en vanaf 2014 ben ik begonnen bij de crisisdienst. Vanuit daar ben ik vanaf 2015 betrokken geweest bij de opbouw van het IHT-team (Intensive Home Treatment).

Na vijf jaar crisisdienst en acute kort durende trajecten met cliënten was ik op zoek na een nieuwe uitdaging en ben ik per 1 december 2017 met veel plezier begonnen bij Novafarm-Grip om in de rol als casemanager weer iets kunnen betekenen voor mensen met een marginaal bestaan. Vanuit persoonlijke diagnostiek en contact is het in kaart brengen van het probleem vanuit de cliënt het vertrekpunt. Samen met de cliënt, zijn systeem, boer (in) en andere ketenpartners in alle rust op de boerderij de strijd aan gaan met de problemen die een cliënt heeft.

Een grotere uitdaging is er voor mij niet.

Mia Box

Casemanager regio Zuid-Oost Brabant

mia@novafarm-grip.nl
06-41224262

Ik ben Mia Box. Mijn loopbaan ben ik in de thuiszorg gestart.

Begin 2012 heb ik de overstap gemaakt naar de verslavingszorg bij Novadic-Kentron. Hier ben ik o.a. werkzaam geweest op de methadon- en heroïneverstrekkingspost. Daarna heb ik een tijd gewerkt als ambulante woonbegeleider.

In augustus 2016 ben ik begonnen bij Novafarm -grip in de functie van casemanager.

In eerste instantie als woonbegeleider en momenteel ben ik aandachtfunctionaris van de dagbesteding. Ik kijk samen met de cliënt op welke boerderij de beste match ervaren wordt. Mijn kracht hierin is dat ik zeer laagdrempelig werk, ik bied de cliënt een warm welkom en een luisterend oor.  Mijn aanpak is vanuit de eenvoud het beste uit een cliënt te halen.

Hiernaast doe ik ook een stuk acquisitie.
Dit werk is op mijn lijf geschreven waarbij ik steeds perspectief zie bij mensen.

Geert Smetsers

Casemanager regio Zuid-Oost Brabant

geert@novafarm-grip.nl
06-20850340

Ik ben Geert Smetsers en sinds december 2017 werkzaam voor Novafarm-Grip.

Na mijn studie Psychologie aan de universiteit van Tilburg ben ik gaan werken bij Bijzonder Jeugdwerk als Jongerenopbouwwerker in Helmond. Een jaar werken op straat veranderde intern naar het Jongeren Inloop Punt en het project Alle Jongeren in Detentie. Jongeren tot 28 jaar, soms al vanuit de gevangenis, begeleiden op alle mogelijke manieren en gebieden. Ik heb bijna 7 jaar bij Bijzonder Jeugdwerk een ‘stevige doelgroep’ stappen kunnen laten maken.

Ik geloof dat aansluiten bij je cliënt, nieuwsgierig zijn naar de ander en er echt voor de ander zijn enorm belangrijk zijn in contact en de samenwerking. Dit is wat ik dan ook bij Novafarm-Grip uitdraag. Werken aan jezelf is vaak niet makkelijk, maar er is altijd een weg. Ik schroom daarbij niet om behoorlijk out-of-the-box te denken. Voor de cliënten zie ik dat de rust, ruimte en regelmaat die geboden wordt op onze boerderijen een goede basis geeft om aan jezelf te werken. Na veel teleurstellingen bovendien weer betekenisvol bezig zijn en gewaardeerd worden.

Humor en nuchterheid zijn kenmerkend voor mijn begeleiding. Wat dat betreft liggen de boeren en ik wel op één lijn; vaak is het gewoon een kwestie van gezond boerenverstand!

Daan Bleumer

Leerling casemanager Zuid-Oost Brabant

daan@novafarm-grip.nl
06-51146420

Ik ben Daan Bleumer en ben 29 jaar. Ik werk sinds oktober 2017 bij Novafarm-Grip.

Naast mijn werk ben ik bezig met de opleiding specifieke doelgroepen MBO niveau 4  bij de NCOI. In mijn eerste jaar bij Novafarm-Grip heb ik met veel collega’s samen mogen werken. Dit gaf mij een goed beeld van verschillende stijlen van begeleiden. Ik ben van mening dat je uit moet gaan van de kracht van de cliënt. Samen gaan uit zoeken waar de interesses liggen en proberen ervoor te zorgen dat de cliënt keuzes maakt waar hij/zij positieve energie van krijgt.

Voordat ik besloot in de verslavingszorg te gaan werken ben ik werkzaam geweest binnen de uitvaartbranche. In het werk in de uitvaartbranche sta je heel direct in contact met nabestaanden bij een zeer ingrijpende gebeurtenis voor hen. Ik vind het belangrijk aandacht te hebben, te luisteren en respect te hebben hoe men een en ander vorm willen geven. Ik streef ernaar iets heel ingewikkelds en ingrijpends ook zo gewoon en toegankelijk mogelijk te maken met voldoende afstand en gepaste nabijheid.

Elly van Oosterhout

Casemanager regio Zuid-Oost Brabant en Noord Limburg

elly@novafarm-grip.nl
06-23623598

Graag stel ik me even voor. Mijn naam is Elly van Oosterhout. Sinds 2001 ben ik werkzaam in de verslavingszorg en heb in deze jaren de nodige functies vervuld en settingen gezien.

Van activiteitenbegeleidster, naar reclassering naar forensisch behandelaar. Van cliënten binnen forensische kaders, cliënten in crisissituaties tot cliënten die zelfstandig wonen en functioneren. Zelfs na al die jaren blijft het werken met deze doelgroep me boeien en verassen. Nog altijd blijf ik nieuwe dingen zien en leren. Met veel overtuiging en enthousiasme zet ik me in om cliënten te motiveren een volgende stap te zetten gericht op verandering, het liefst natuurlijk verbetering. Samen met cliënten creatief zijn en onderzoeken wat er nodig is om deze stap te kunnen zetten. De mogelijkheden bij Novafarm-Grip zijn een hele mooie kans voor cliënten om op een rustige plek alle ruimte en ondersteuning te krijgen om aan het proces naar herstel te werken. De prettige sfeer op de boerderijen dragen hier hun natuurlijke bijdrage aan wat het werk erg plezierig maakt. Geen dag is hetzelfde zowel voor de cliënten, de dieren en de natuur.

Susanne van Gerven

Casemanager regio Zuid-Oost Brabant

susanne@novafarm-grip.nl
06-13051294

Ik werk sinds april 2017 binnen NovaFarm-Grip als casemanager in de regio rondom Eindhoven.

Ik heb ruim 10 jaar werkervaring binnen de verslavingszorg en heb hiervoor een hele tijd gewerkt op de methadonpost van Novadic-Kentron. De reden dat ik van baan ben veranderd is dat ik graag meer tijd en aandacht wil besteden aan de begeleiding van een cliënt. Het is voor mij iedere keer een nieuwe uitdaging om de cliënt te begeleiden en om zijn/haar leven weer op orde te krijgen.Dit gaat vaak met vallen en opstaan. De kracht van NovaFarm-Grip is dat er wordt gekeken naar de individu en dat spreekt me enorm aan.

Chantal Naalden

Casemanager regio West Brabant

chantal@novafarm-grip.nl
06-82741940

Mijn naam is Chantal Naalden, sinds 01-07-2018 werkzaam bij Novafarm Grip.

In 2008 heb ik de opleiding Social Work afgerond, tijdens deze studie en daarna een aantal jaren gewerkt bij Prisma op verschillende woonvoorzieningen en een trainingshuis. Daar heb ik de nodige meters gemaakt in het omgaan met en begeleiden van clienten, waar ik vaak nog veel profijt van heb in het huidige werk.

Na Prisma ben ik bij Humanitas DMH gaan werken, een organisatie die zich van origine vooral bezig houdt met mensen met een verstandelijke beperking. Het project Homerun van HDMH richtte zich op mensen met veelal een verstandelijke beperking en multi problematiek. Als casemanager werkte ik daar per casus intensief samen met een begeleider om door middel van goed casemanagement en intensieve begeleiding de cliënt weer op de rit proberen te krijgen.

Mijn expertise ligt tot dusverre vooral bij deze doelgroep; mensen met multi problematiek in een crisissituatie stabiliseren en daarna weer laten bouwen aan hun leven door perspectief te creëren. Het werken met de doelgroep LVB heeft ervoor gezorgd dat ik goed de vertaalslag kan maken van extern netwerk naar cliënt waarbij de cliënt zich ook gehoord voelt. Meervoudig partijdig zijn en alle belangen in kaart brengen zonder daarin partij te kiezen is een vorm die ik fijn vind werken. Als ik een theorie zou moeten noemen die ik fijn vind werken, dan is het toch wel de presentie theorie.

Ook bij Novafarm Grip wordt deze veel gebruikt, wat ik erg fijn vind. Er zijn voor de cliënt, zodat er een vertrouwensrelatie wordt opgebouwd en diegene zich gehoord voelt. Een bonus bij Novafarm Grip is de samenwerking en de interactie met de boerderijen en de mooie plekken die wij clienten voor een jaar kunnen bieden om te werken aan herstel.

Lyanne van Mierlo

Administratief/financieel medewerkster

lyanne@novafarm-grip.nl

Ik ben Lyanne van Mierlo en vanaf het begin betrokken bij NovaFarm-Grip.

Na mijn schooltijd heb ik eerst op een makelaars- en assurantiekantoor gewerkt waarna ik in 2000 de overstap heb gemaakt naar de financiële afdeling van Novadic-Kentron. Naast de reguliere werkzaamheden op het gebied van financiën ben ik daar vooral bezig geweest met jaarrekening, begroting en planning & control.
Tijdens deze periode heb ik vanuit de financiële afdeling ook nauw samengewerkt met de collega’s van NovaFarm. Na de afsplitsing in 2015 konden mijn taken niet zo snel worden overgedragen naar NovaFarm-Grip en zo ben ik dus per 1 januari 2015 voor een paar uur per maand bij NovaFarm-Grip begonnen. Al snel groeiden we zo dat er meer uren en ondersteuning nodig waren en vanaf 1 oktober 2017 ben ik volledig werkzaam voor NovaFarm-Grip en verantwoordelijk voor de administratieve / financiële ondersteuning van Iwan en Bart.