Verwijzers

Onze organisatie heeft WMO contracten in Noord Brabant, Zeeland, en Limburg.  Wij bieden vanuit deze contracten beschermd wonen op boerderijen, individuele begeleiding bij de mensen thuis en dagbesteding op de boerderijen. Wij kunnen waar nodig ondersteunen bij een indicatieaanvraag.  Daarnaast heeft onze organisatie een samenwerkingsovereenkomst met Novadic-Kentron voor Justitiële cliënten.

Doelgroep:

Onze expertise is het bieden van zorg aan mensen met verslavingsproblematiek. Veelal zijn dit mensen met dubbele diagnoses.  Gezien de diversiteit van onze boerderijen beperken wij ons niet alleen tot mensen met verslavingsproblematiek.

De rust en structuur van een boerderij kan passend zijn iedereen die om wat voor reden dan ook is vastgelopen in de huidige situatie.

Informatieaanvraag

Wilt u meer informatie klik dan hier

Aanmelden

Wilt u een cliënt aanmelden klik dan hier